Kontakt

Email: logistika92@gmail.com

Adresa: Narodnih heroja 30, Novi Beograd

Telefon: 011 / 319 0265; 011 / 267 0590

Kontakt ososba: Dipl. inž. Slavoljub Zakić

Telefon: 063 288 358